အရင်းအမြစ်များ

ဦးနှောက်၏လျို့၀ှက်ဆန်းကြယ်မှုများ

မည်သည့်အရာမှ လူတစ်ဦးကို ဆိုးယုတ်စေသနည်း။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော
နိဒါန်း

လူတစ်ဦးကို မည်သည့်အရာက ဆိုးယုတ်စေသနည်း။ ၎င်းအရာသည် ကိုယ်တိုင်မည်သို့ဖော်ပြနေသနည်း။ လူဆိုး လူယုတ်တစ်ဦး၌ ရှိသည့် လက္ခဏာအချို့ ရှိပါသလား။ ဦးနှောက်ဆိုင်ရာ သုတေသီများသည် ဤမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖြေရှင်းလျက်ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့မှ လူသားတို့တွင် ဆိုးယုတ်မှုရှိ မရှိကို လေ့လာလျက်ရှိပြီး ထိုအရာသည် သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လူအများ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို လေ့လာလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့က လူအချို့တွင် မည်သည့်အရာများ ဖြစ်နေသည်ကို လေ့လာလိုကြသည်။ ၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့် ဆိုးယုတ်လာကြသနည်း။

မူလအစသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မျိုးရိုးဗီဇတွင် တည်ရှိနေသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာ နှစ်ခုကြားတွင် အချက်များစွာ ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လူတိုင်းသည် အမဲလိုက်ခြင်း အတတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တတ်မြောက်ထားကြပြီး ၎င်းသည် လူမှုရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုင်ရာ အမြင်များအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိသည်။ ဤရုပ်ရှင်တွင် အထူးသဖြင့် လူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်၌ အဆိုပါ အချက်များ၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး လူတစ်ဦးအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု ပြုလုပ်ရန် မည်သည့်အချက်များက အဓိကကျသည်ကို ဖော်ပြပေးထားသည်။

အညွန်းပန်းတိုင်
  • ဦးနှောက်၏ စိတ်ပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နားလည်ရန်။
  • ဆိုးယုတ်မှုကို နားလည်ပြီး ရွံ့ရှာတတ်စေရန်။
  • လူသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အချက်များကို နားလည်ရန်။
  • ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ခွဲခြားသိရှိပြီး ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန်။