အရင်းအမြစ်များ

ဦးနှောက်၏လျို့၀ှက်ဆန်းကြယ်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးများ

လက်သင်
နိဒါန်း

လူတစ်ဉီးစီတိုင်း၏ အတွေးများသည် မမြင်နိုင်သော်လည်း ထိရောက်မှု ရှိသည်။ စိတ်ကူးတိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာတိုင်းသည် လက်တွေ့ အမှန်တကယ် မဖြစ်လာမီအချိန်တွင် အတွေး၏ စွမ်းအင်ဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးများသည် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်သည့်အရာ သို့မဟုတ် သဘာဝလွန် အင်တင်နာ (antenna) မျိုး ဖြစ်နေပါသနည်း။ ၎င်းတို့သည် ကုသမှု သို့မဟုတ် သင်ယူမှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်၍ မည်သို့အကူအညီပေးနိုင်သနည်း။
ဤမေးခွန်းအချို့ကို ပညာရေးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တွင် ကွဲပြားခြားနားစွာ ဖြေကြားပေးထားသည်။ တချို့ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားပြီး၊ အချို့မှာ အပေါ်ယံသာ ရှင်းလင်းပြထားသည်။ ဥပမာ စိတ်ကူးကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှု စတင်နေပြီဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ မမြင်နိုင် သေးသော လာမည့်အနာဂတ်တွင် ကားတစ်စီး (သို့) အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို စိတ်ကူး တစ်ခုတည်း၏ အကူအညီဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိလာသည်။ အာရုံကြောမှ ညွှန်ကြားမှု (Neural command) အချို့ကို ခိုင်းစေ ညွှန်ကြားမှု (input command) များသို့ ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ မှန်ကန်မှု မရှိသော ထည့်သွင်းညွှန်ကြားမှုများ၏ အန္တရာယ်အား လုံခြုံရေးစနစ်များစွာက လုံလောက်သော အကာအကွယ်ကို ပေးထားသည်။ ဤနည်းပညာသည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။ ဥပမာ ၎င်းတို့သည် လက်များကို အသုံးမပြုနိုင်သော်လည်း စာရေးသားခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အတွေးစိတ်ကူးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ယူမှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သုတေသီများမှ သင်ယူမှု အောင်မြင်ရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုမှာ အဓိကဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပြီး ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ရခြင်းကို နှစ်သက်ပါက အသိအမြင်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်း မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆရာများ သင်ကြားမှု ပြုလုပ်ရာ၌ ရိုးရှင်းသော တိုက်ရိုက်လေ့လာမှု ပြုလုပ်စေခြင်းထက် အကြောင်းအရာအပေါ် စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိလာစေရန် သင်ကြားပေးရန် အကြံပေးထားသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသားများသည်လည်း စိတ်အားထက်သန်မှုရှိစွာဖြင့် လေ့လာရန်လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးစိတ်ကူးများသည် အနာရောဂါ ပျောက်ကင်းသက်သာရန်အတွက်လည်း အကူအညီ ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းက ကိုယ်ခန္ဓာ အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။ အရည်အချင်းရှိသော ဆရာဝန်အပေါ် ယုံကြည်ရုံမျှဖြင့် ဆေးစားရန် မလိုအပ်ဘဲ ကုသမှု၏ ကနဦးအဆင့်ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးစိတ်ကူးများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွက် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်စားရန် မလိုအပ်ဘဲ ကုသမှု၏ ကနဦးအဆင့်ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးစိတ်ကူးများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွက် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။

အညွန်းပန်းတိုင်
  • ကွဲပြားသော အာရုံကြောဆိုင်ရာ သိပ္ပံနယ်ပယ်များကို သိရှိနိုင်ရန်။
  • အတွေးစိတ်ကူးများမှာ လူသားမျိုးနွယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန်။
  • ဤနယ်ပယ်ရှိ သုတေသနဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိစေရန်။
  • မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှု အပြုအမူကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ရန်။ (ဥပမာ – အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင် သဘောထားများရှိခြင်းနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှု အစရှိသည်တို့ကို ရုပ်ရှင်မှ အကြံပေးထားသည်။