အရင်းအမြစ်များ

ဦးနှောက်၏လျို့၀ှက်ဆန်းကြယ်မှုများ

စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကို ကျော်လွှားအောင်နိုင်ခြင်း

အလယ်အလတ်
နိဒါန်း

လူတိုင်းနီးပါးတွင် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှု ရှိကြသည်။ မိမိ၏ အလုပ်ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်း (သို့) ပင့်ကူများ သို့မဟုတ် အမြင့်ကိုကြောက်လန့်ခြင်းကဲ့သို့သော ယေဘူယျ အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်သည်။ စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့မှုအား ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာအား တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရန် သို့မဟုတ် ပြေးလွှားရန်အတွက် ပြင်ဆင်ပေး ထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် လူသားတို့၏ မျိုးရိုးဗီဇတွင် အဓိကအဖြစ်ရှိနေပြီး လူအားလုံး၌ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ ဦးနှောက်သည် အဓိကနေရာတွင် ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အာရုံမှ အန္တရာယ်တစ်ခုခုကို ခံစားမိသည်နှင့် အာရုံကြောစနစ်မှ ချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုပြုလုပ်သည်။ အများအားဖြင့် တူညီသော အခြေအနေများမှ ပုံရိပ်များဖြင့် လုံလောက်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀၌ စိတ်ဖိစီးမှုများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ စာမေးပွဲများ၊ စစ်ဆေးမှုများ သို့မဟုတ် အလုပ်မှ ဖိအားများသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို အပြင် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုများလည်း ရှိသည်။ ၎င်းအခြေအနေတွင် လူမှုရေးဖိအားလည်း ပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်၍ လူအများသိရှိကြသော ကြောက်လန့်မှုပုံစံများလည်း ရှိသည်။ အဆိုပါ ကြောက်လန့်မှုများသည် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ရှိနိုင်သည်။ ပင့်ကူများ၊ မြွေများ သို့မဟုတ် အမြင့်ကို ကြောက်လန့်ခြင်းမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် လူများ၏ တုံံ့ပြန်ပုံများမှာလည်း ကွဲပြား ကြသည်။ အချို့လူများမှာ တိရိစ္ဆာန်အချို့ကို အလွန်ကြောက်ရွံခြင်းကြောင့် ထိတ်လန့်စွာ ပြေးလွှားတတ်ကြသည်။ တချို့မှာမူ တိရစ္ဆာန်ကို ကြောက်ကြသော်လည်း ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင် နိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ ချဉ်းကပ်ပုံမှာ စိတ်ပညာရပ်အတွက် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ − ပင့်ကူကို ကြောက်ရွံ့သူတစ်ဦးအား ပင်ကူအား ပြသခြင်းနည်းဖြင့် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်တွင် ပင့်ကူကို နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားပြီး လေ့လာစေသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ၎င်းအား ပင့်ကူကို ဖမ်းစေခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှုပုံစံဖြင့် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကို တဆင့်ချင်း လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် ၎င်းအနေနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုကင်းစွာဖြင့် ဘဝကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အညွန်းပန်းတိုင်
  • ကြောက်ရွံ့မှုမှာ သာမာန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန်။
  • မိမိ၏ ကြောက်ရွံ့မှုကို သုံးသပ်ရန်။
  • သိပ္ပံဆိုင်ရာ ရှု့ထောင့်မှ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကို ရှုမြင်ရန်။
  • စာမေးပွဲ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုအတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ပို၍ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်။
  • စိုးရိမ်မှုဖြစ်လာချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်များကို နားလည်စေရန်။