STEM သည် ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုပညာရေး စပ်လျဉ်း၍ ယေဘုယျအသုံးပြုသည့် သိပ္ပံပညာ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သင်္ချာဘာသာရပ်များအတွက် အတိုကောက် စကားလုံးဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် STEM ကျွမ်းကျင်မှုသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်နှင့် အမျှ အာကာသ၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကဏ္ဍများတွင်လည်း STEM ကျွမ်းကျင်မှု သည် အဓိကကျလာသည်။ ၂၁ရာစု စိန်ခေါ်မှုများအတွက် ‌‌‌ကျောင်းသားလူငယ်များအား ပြင်ဆင်ရာတွင် ဘက်ပေါင်းစုံ နှင့် အတွင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရူထောင့်မှ ပြသနာများဖြေရှင်းရာတွင် STEM ၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို အခြေခံခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး  လိုက်နာစရာဖြစ်သည်။

၂၁ရာစုကျွမ်းကျင်မှုဆိုသည်မှာ

၂၁ရာစုကျွမ်းကျင်မှုဆိုသည်မှာ မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲနေသောဒီဂျစ်တယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အောင် မြင်မှုရရှိရန်အတွက် ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များ နှင့် အစိုးရ အေဂျင်စီ များမှ လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောကျွမ်းကျင်မှု နှင့် သင်ယူခြင်း သဘောသဘာဝ များပါ၀င်သည့် နိုင်ငံတကာအယူအဆအတွက် အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ဤကျွမ်းကျင်မှုအများစုသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ရှုပ်ထွေးသောပြသနာ ဖြေရှင်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ ဤကျွမ်းကျင်မှုများသည်
သမာရိုးကျ ပညာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မတူပါ။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် ဗဟုသုတရရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံထားခြင်းသာ မဟုတ်ဘဲ အခြားသူများနှင့်လေ့လာစမ်းစစ်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း နှင့် ဗဟုသုတသင်ယူ မျှဝေခြင်းတို့ပါ ပါဝင်သည်။

၂၁ ရာစုကျွမ်းကျင်မှုအယူအဆ၏အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတွင် STEM ကို စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဆိုင်ရာ ပညာရေး ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ဟူသော အယူအဆ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ပညာရေး ဖြစ်သည့် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သို့မဟုတ် သင်္ချာကို ဖြည့်တင်းပေးခြင်းသာ မဟုတ်ပေ။ ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားထားသည့် အခြေခံ STEM ပညာရေးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ရှုထောင့်စသည့် ပြသနာများကိုပါ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အကြောင်းအရာ အားလုံးပေါင်းစည်း ပါဝင် နေသည်။ STEM သည် ကျောင်းသားများကို ကွဲပြားခြားနားသော အယူအဆများကို ခွဲခြားသိမြင် နိုင်ခြင်း၊ အသုံးချနိုင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းသည်၊ ရှုပ်ထွေးသော ပြသနာများကို နားလည်နိုင်ပြီး ထိုပြသနာများကို ဖြေရှင်းရန် ဆန်းသစ်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို တီထွင်နိုင်စေသည်။

STEM ဘာသာရပ်များ (သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်သင်္ချာ) အနက် တစ်ခုတည်းကိုသာ သင်ယူခြင်းကို သတ်မှတ်မည့်အစား ၎င်းကို ဆက်စပ်စဥ်းစားရမည့် ပြသနာ၊ပရောချက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဥ် အကြောင်းအရာအဖြစ် ထားသင့်သည်။ ကျောင်းများတွင် ဘက်စုံပေါင်းစည်းထားသည့် STEM သည် ၎င်းဘာသာရပ်များအကြားတစ်ခုချင်းစီအနက် ဖြန့်ကျန့်ထားခြင်းခံရသည့် လိုအပ်သော ဗဟုသုတနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ရလဒ်မှ သင်ယူနိုင်သည့် ပရောချက် သို့မဟုတ် ပြသနာအခြေခံ သင်ကြားခြင်းနှင့် စင်စစ် ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းသည် ပညာရပ်နယ်ပယ် တစ်ခုမက သက်ဆိုင်သော ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော ပညာရေး သဘောတရား များကို လက်တွေ့ဘဝသင်ခန်းစာများနှင့် တွဲဖက်ထားပြီး ကျောင်းသားများကို သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သချာင်္ဘာသာရပ်များကို ကျောင်း၊ ရပ်ရွာ၊ နှင့်အလုပ်များတွင် STEM သင်ကြား တက်မြောက်မှု၏ တိုးတက်လာမှုကို အသုံးချတက်ကျွမ်းစေသည်။

GIZ ၊ Goethe-Institut တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော Myanmar E-Channel Media Resources platform ၏ ရည်မှန်းချက်များ အနက်တစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် STEM သင်ကြားရေးလွယ်ကူစေရန် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ နှင့်အတူသိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ နှင့် သဘာဝအကြောင်း ပညာရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပေါင်း ၁၀၀ကျော်ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ၎င်းသင်ကြားရေးနည်းလမ်းကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။