ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအား ပညာရေးဆိုင်ရာ

ရုပ်သံသင်ကြားတင်ဆက်မှု၊ အရင်းမြစ်များထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဖြန့်ဝေပေးမှုကို

စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ STEM နှင့် TVET ဗဟုသုတ အသိပညာ

လွှဲပြောင်းပေးခြင်း အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ‌‌စေရန်အတွက်

ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။‌

မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဥ်များ ဖန်တီးခြင်းသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံအတွက် အချက်အချာကျသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနကို မြန်မာ E-Channel မီဒီယာအရင်းအမြစ်များ စီမံကိန်းသည် ၄င်းတို့၏ ဂတိအတိုင်း မီဒီယာအခြေပြုပညာရေး အစီအစဥ်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ဖြန့်‌‌‌‌၀ေပေးခြင်းဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မီဒီယာအခြေပြုပညာရေးအစီအစဥ်များကို ဖန်တီးရာ၌ ပံ့ပိုးပေးရန်၊ STEM နှင့် TVET တွင် ဗဟုသုတအသိပညာ လွှဲပြောင်းပေးရာ၌ အရည်အသွေး တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်၀ှမ်း ပညာရေးအစီအစဥ်များ ရရှိနိုင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားသင်ကြားရေးနှင့်ယဥ်ကျေးမှုဌာန အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Goethe-Institut မှ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဂျာမနီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ German Corporation for International Cooperation (GIZ)  နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ဂျာမနီနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရုပ်သံသင်ကြား တင်ဆက်မှုအရင်းမြစ်များထုတ်လုပ်မှု
နှင့် ဖြန့်ဝေပေးမှုကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် STEM နှင့် TVET ဗဟုသုတအသိပညာ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း အရည်သွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ‌စေရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်မှု ပြီးစီးမှုကို အောက်ပါ အချက်အလက်များဖြင့် တိုင်းတာမည်ဖြစ်သည်။

၁ – STEM နှင့် TVET အတွက် ကျား၊မ အခြေပြု ချဉ်းကပ်သော ရုပ်၊သံ သင်ကြားတင်ဆက်နိုင်မှု သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ တိုးတက်ပြောင်းလဲပေးခြင်း။

၂ – ပညာရေးအစီအစဥ်များ ထုတ်လွှင့်ရန် ပညာရေး ရုပ်သံလိုင်း မှ ဝန်ထမ်းများကို စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ပေးခြင်း။

၃ – အွန်လိုင်း STEM နှင့် TVET အတွက် ဒီဂျစ်တယ် သတင်းအရင်းအမြစ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် စီစဥ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

အဓိကအချက်မှာ STEM အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်ကြားရေးမှ Deutsche Welle နှင့် Klett-MINTသို့ ရည်ရွယ်၍ လိုက်လျော ညီထွေသည့်ပညာရေးဆိုင်ရာ စွယ်စုံမီဒီယာ ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ပညာရေးရုပ်သံလိုင်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းပြင်ပတစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန  (Department of Alternative Education -DAE) နှင့် နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (Department of Technical and Vocational Education and Training -DTVET) တို့၏အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျရွေးချယ်ထားပြီး တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗဟုသုတဖြန့်ဝေမှု အရည်အသွေး မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြိုးပမ်းထားအားထုတ်မှုများဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသည်။

ကြီးကြပ်ညွှန်ပြထားသော အစီအစဥ််််ဖြစ်သည်။ မြန်မာ E-Channel မီဒီယာ အရင်းအမြစ်လမ်းစဥ် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် မြှင့်တင်ခြင်းသည် ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုအတွက် နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်သည်။

Deutsche Welle နှင့် ဘာလင်အခြေစိုက် ထုတ်လုပ်ရေး စတူဒီယို vision X မှ ခြောက်ကြိမ်ဆက်တိုက် ထုတ်လုပ်မှု လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် အနာဂတ်တွင် ဒေသခံကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေး စွယ်စုံမီဒီယာ သင်ကြားရေးပစ္စည်းများအတွက် ပညာရေးရုပ်သံလိုင်းမှ တည်းဖြတ်မည့် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ရည် စွမ်းအားကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

Goethe-Institut

GOETHE-INSTITUT

Goethe-Institut သည် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယဥ်ကျေးမှုဌာန တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်ပရှိနိုင်ငံများတွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကျင်းပပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးဘဝနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြ သိရှိစေခြင်းဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပုံရိပ်ကို သယ်ဆောင်လာပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဥ်ကျေးမှုနှင့် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အစီအစဥ်များသည်     ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အားပေးပြီး ယဥ်ကျေးမှုဖလှယ်နိုင်‌စေရန် ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဥ်များသည် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို တိုးတက်စေပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြောင်းလဲလာမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဥ်ကျေးမှုဌာန ကွန်ယက်များနှင့်အတူ Goethe စင်တာများ၊ ယဥ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်ခန်းများ၊ စာမေးပွဲနှင့် ဘာသာစကားသင်ကြားရေးစင်တာများသည်  လူအများအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံ နှင့် ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသည့် နေရာ
ဖြစ်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၉၀) ကျော်မှ ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော မိတ်ဖက်ပြုမှုများသည် ဂျာမနီကို ခိုင်မြဲသောယုံကြည်မှု ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ‌ရေးပါဝင်ပတ်သတ်ခြင်းမရှိပဲ ဂျာမနီနိုင်ငံ နှင့် ဂျာမနီ ယဥ်ကျေးမှုကို တက်ကြွစွာ လက်တွဲလုပ်ဆောင် လို သူများအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။

GERMAN CORPORATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION (GIZ)

ဂျာမနီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ
(GERMAN CORPORATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION - GIZ)

ဂျာမနီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (သို့မဟုတ်) အတိုကောက် GIZသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွင် ၀န်ဆောင်မှုများပေးသောဂျာမနီဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ GIZ သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ နှင့်အခြားသော နိုင်ငံများနှင့် စူပါပါဝါ နိုင်ငံ့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း အများပြည်သူအကျိုးအတွက်အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်သော်လည်း ၎င်း၏အဓိက ကော်မရှင်ပါတီသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းများကို အဓိကထား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများတွင် GIZ သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာပါ၀င်မှု နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်မှု မှတစ်ဆင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်ရည်ရွယ်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ စံနမူနာကို လိုက်နာရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံ၊ ကျေးလက်တောရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လုံခြုံရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအပါအ ၀ င်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် အကြံပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများပေးသည်။